Znaki drogowe to często pierwszy element dróg, jaki poznajemy na kursie na prawo jazdy. Jeszcze zanim dowiemy się, jak prowadzić samochód, jak go odpalić i obsługiwać, uczymy się, co znaczą poszczególne symbole umieszczone na tablicach i jezdni. Jednak niewielu kierowców orientuje się, kto stawia znaki drogowe, w jaki sposób są one wykonywane i ile kosztuje wyprodukowanie pojedynczego znaku. Oczywiście informacje te mają dla przeciętnego kierowcy charakter ciekawostki, jednak warto się z nimi zaznajomić. Oto garść faktów dotyczących znaków drogowych, które mijamy codziennie.

Znak drogowy jako symbol

Znaki drogowe wpisują się w krajobraz ulic jako symbole, z których można czytać wskazówki. Dzielimy je na grupy w zależności od tego, o czym dokładnie informują, czego zakazują, co nakazują.

Pierwsza ich grupa to znaki informacyjne, które mówią kierowcy, kiedy powinien spodziewać się stacji benzynowej, jak daleko do hotelu, ale także o tym, że droga jest jednokierunkowa lub obowiązuje na niej szybki ruch.

Znaki zakazu mówią, że czegoś zrobić nie wolno - wjechać na daną ulicę, przekroczyć konkretnej prędkości czy też zaparkować w danym miejscu. Po drugiej stronie leży grupa znaków nakazu - obligujących kierowcę do podjęcia konkretnej decyzji czy wykonania danego manewru, na przykład jazdy w lewo czy prosto.

Znaki drogowe jako symbole dotyczą nie tylko kierowców samochodów, ale często także pieszych, rowerzystów. Ich główną funkcją jest uporządkowanie ruchu na drogach i zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkownikom.

znaki drogowe

Znak drogowy jako przedmiot

Aby znaki drogowe mogły coś przekazać, najpierw trzeba je wyprodukować i ustawić. Najczęściej jest to wykonany z wypolerowanej blachy o wyrównanych krawędziach trójkąt, kwadrat lub koło. Koło ma standardowo średnicę 80 cm, a trójkąt bok 90 cm. W znakach informacyjnych bok ma długość 60 cm - jeśli jest to prostokąt, 60 cm długości ma jego krótszy bok. Osobnym elementem jest metalowy słupek, na którym montuje się znak. Na blachę nanosi się wycięty ploterowo wydruk wielkoformatowy z symbolem, który ma przedstawiać znak.

Wykonanie oraz montaż znaku wraz ze słupem kosztuje nawet 300 złotych. Za jego usunięcie, zasłanianie czy niszczenie grozi mandat w wysokości 400 złotych. Kara została przewidziana także za... samowolne postawienie znaku. Grzywna w tym przypadku wynosi 100 złotych.

Istnieje cała seria wytycznych dotyczących sposobu, w jaki ustawia się znaki drogowe. Dotyczą one odległości pomiędzy poszczególnymi znakami, wysokości ich umieszczenia oraz odległości od krawędzi jezdni. Wytyczne te można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Podane tam informacje mogą także być przydatne dla kierowców, którzy dostali mandat za przeoczenie niewidocznego lub źle umieszczonego znaku.

Kto odpowiada za stawianie znaków drogowych?

Pozostaje jeszcze jedna kwestia - kto stawia znaki drogowe w mieście? Jeśli miasto funkcjonuje na prawach powiatu, za organizację ruchu drogowego oraz ustawianie znaków drogowych odpowiada bezpośrednio prezydent miasta. Kto stawia znaki drogowe na drogach gminnych? Zwykle jest to starosta gminy. Zawsze odpowiedzialnością za właściwe rozmieszczenie znaków przy drogach obarczona jest osoba, która odpowiada za organizację ruchu.

0 Komentarze